contact
contact

Czy kryptowaluty podlegają jakimkolwiek regulacjom?

Ostatnio aktualizowane: 24.09.23

 

Wśród zwolenników kryptowalut i inwestorów głównego nurtu pojawiło się popularne pytanie: w jaki sposób rząd może regulować Bitcoin i jego alternatywy? Aby zbadać ten problem, najpierw musimy zrozumieć, że Bitcoin i większość innych tokenów wydanych przez ICO są w rzeczywistości zdecentralizowane. Sprawdźmy zatem, jakie regulacje wiążą się z kryptowalutami.

 

Europa

Badania polityki i regulacji dotyczące handlu kryptowalutami i technologii blockchain trwają w Unii Europejskiej i krajach członkowskich. 19 czerwca 2018 r. instytucje finansowe Unii Europejskiej wydały ostrzeżenie dla obywateli, ponieważ waluty wirtualne wciąż nie są w pełni regulowane i mają ryzykowny charakter. Oprócz korzyści płynących z piątej unijnej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (5AMLD), Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) podkreśla również potrzebę oddzielnej niezależnej regulacji, aby zminimalizować ryzyko stwarzane przez kryptowaluty.

8 marca 2018 r. Komisja Europejska przygotowała „FinTech Action Plan”, w którym przeanalizowano wiele innowacji, takich jak technologia blockchain, sztuczna inteligencja i usługi przechowywania w chmurze, w celu wykorzystania osiągnięć technologicznych w sektorze finansowym. Chociaż definicja prawna kryptowalut w Unii jest niepewna, większość państw członkowskich poddaje je podatkowi od zysków, który waha się w granicach 50-0%. W orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wymiana kryptowalut na inne waluty narodowe powinna być zwolniona z podatku VAT. Wśród krajów, które najbardziej wspierają działalność kryptowalutową, są Szwajcaria i Malta. W regionie, zwłaszcza na Malcie i w Szwajcarii, wyraźnie zachęca się do rozwoju kryptowalut i prowadzone są badania regulacyjne w celu wyjaśnienia działań rynkowych.

Warto zwrócić uwagę również w stronę Malty, która znana jest ze swoich łagodnych regulacji chociażby dla hazardu – dzięki temu automaty, ruletka online czy poker są łatwo dostępne w wielu innych krajach. Malta skoncentrowała się na technologii rozproszonej księgi rachunkowej i uchwaliła trzy nowe przepisy w wyniku około dwóch lat pracy, są to: Ustawa o aktywach finansowych, VFAA, Innovative Technology Arrangements i Digital Innovation Authority Act, MDIA. Dzięki tym trzem regulacjom Malta zdefiniowała i uregulowała technologię rozproszonej księgi poza kryptowalutami. Rozproszona technologia księgi z przyjęciem tych przepisów jest związana z:

• pieniądzem elektronicznym;

• instrumentami finansowymi opartymi o technologię księgi rozproszonej;

• tokenami wirtualnymi;

• wirtualnymi wartościami finansowymi.

VFAA określa ramy regulacji produktów technologii rozproszonej księgi głównej i powiązanych dostawców usług. Wprowadza również nową klasę pośredników zwanych wirtualnymi pośrednikami aktywów finansowych zgodnie z tym rozporządzeniem. Innym ważnym szczegółem jest to, że przepisy VFAA upoważniły Maltański Urząd ds. Usług Finansowych do opracowania testu instrumentów finansowych w celu ustalenia, czy zasób technologii księgowej należy do jednej z wyżej wymienionych klas, a zatem może podlegać regulacjom.

Podobne badania przeprowadzono w Szwajcarii, a wirtualne waluty zostały ocenione jako „aktywa”. W 2014 r. Szwajcarska Rada Federalna w opublikowanym raporcie zdefiniowała waluty wirtualne jako „cyfrową reprezentację wartości, którą można handlować w Internecie” i chociaż nie uznaje jej za walutę krajową w obiegu, pełni raczej rolę waluty.

W Niemczech Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) decyduje, czy przepisy dotyczące papierów wartościowych i bankowości będą używane zgodnie ze stosunkami umownymi i celami tokenów obecnych w każdym projekcie ICO. BaFin zdefiniował kryptowaluty jako instrumenty finansowe i zapewnił jasność regulacyjną. Według komunikatu prasowego BaFin opublikowanego 2 marca 2020 r., kryptowaluty są obecnie: Regulowane lub niegwarantowane przez żaden bank centralny lub instytucję publiczną, nie mają statusu waluty prawnej, mogą być wykorzystywane przez osoby prawne lub osoby fizyczne jako środek płatniczy lub rozliczeniowy, mogą być wykorzystywane do celów inwestycyjnych, mogą być przekazywane drogą elektroniczną. Są one klasyfikowane jako „cyfrowe reprezentacje wartości”, które można przechowywać lub nimi handlować. W powiązanym raporcie BaF stwierdza się również, że kryptowalut nie należy mylić z pieniędzmi elektronicznymi, które podlegają innym przepisom prawnym.

W Szwajcarii (Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego – FinMa) opublikowano w lutym 2018 r. wytyczne oceniające ramy prawne mające zastosowanie do projektów ICO i wskazano, że podobnie jak w podejściu w Niemczech, do każdej monety użytej w projektach i ich przeznaczenia będą miały zastosowanie inne przepisy. Ponadto z raportu opublikowanym przez Szwajcarską Radę Federalną wynika, że obecne ustawodawstwo szwedzkie ma zastosowanie do modeli biznesowych opartych na technologii Blockchain i sformułowało zalecenia dotyczące stworzenia najlepszych możliwych warunków regulacyjnych.

We Francji francuski parlament uchwalił 12 września 2018 r. ważny projekt ustawy o działaniach ICO. Ustalono mechanizm zatwierdzania projektów ICO. Wprowadzono regulacje dla platform pośredniczących w kryptowalutach, a wreszcie wprowadzono specjalny reżim podatkowy dla transakcji z aktywami kryptowalutowymi. Niniejsze przepisy nie dotyczą tokenów papierów wartościowych – dla tego typu tokenów stworzono francuskie przepisy bezpieczeństwa.

Czy rząd może regulować kryptowaluty? USA

Problem z regulacją Bitcoina i innych walut polega na tym, że są one prowadzone przez sieć P2P. Chociaż rządy odniosły sukces w regulowaniu miejsc, takich jak Pirate Bay i Silk Road, istnieje bardzo wiele kryptowalut. Główna różnica w przypadku kryptowalut polega na tym, że transakcje mogą być przeprowadzane na giełdach lub poprzez transakcje bezpośrednie przy użyciu portfela kryptowalut. Nie oznacza to jednak, że rząd jest całkowicie bezradny wobec przepisów dotyczących kryptowalut.

Pierwszym sposobem, w jaki rząd może regulować kryptowaluty, jest opodatkowanie wszelkich pieniędzy fiducjarnych, których używasz do wypłaty wirtualnego tokena. Głównym zastrzeżeniem jest to, że musiałoby to dotyczyć określonych tokenów, a właściciel kryptowaluty mógłby po prostu zwrócić się po inną monetę, aby wypłacić środki. Poza tym wielu wczesnych użytkowników i miłośników tego typu rozwiązań bardziej preferuje kryptowaluty jako środek wymiany podstawowych towarów i usług niż tradycyjne waluty fiducjarne.

Obecnie kryptowaluty podlegają jurysdykcji SEC w zakresie inwestycji, CTFC w przypadku wszelkich przestępstw związanych z handlem międzystanowym oraz IRS, co sprawia, że ​​podlegają one podatkowi dochodowemu lub podatkowi od zysków kapitałowych. SEC niedawno zatwierdziła jedną ETF Bitcoina na CBOE i jedną na CME. W chwili obecnej nie wydano żadnych innych funduszy typu futures ETF, chociaż złożono wiele wniosków.

 

Plusy i minusy zdecentralizowanej kryptowaluty

Czy przy braku regulacji kryptowaluty są bezpieczną inwestycją? Cóż, przyjrzyjmy się zaletom, jakie zapewniają zdecentralizowane kryptowaluty.

• Transakcji nie można cofnąć ani sfałszować

• Dzięki platformom internetowym URL użytkownicy zachowują anonimowość do momentu wypłaty lub wymiany tokenów

• Większość walut ma ustaloną podaż, co ochłodzi inflację, ponieważ wydobycie większej ilości waluty stanie się trudniejsze

• Inwestorzy mogą realizować inteligentne kontrakty bez osób trzecich

• Mniejsze opłaty transakcyjne niż karty kredytowe lub większość głównych instrumentów finansowych

• Brak formalności związanych z inwestowaniem w token, w przeciwieństwie do akcji

• Zwiększona konkurencja pozwalająca na większy wybór konsumenta

• Waluty mogą być wydawane za specjalne przywileje lub zasługi w ramach Dappów i innych funkcji blockchain (nie tylko jako magazyn wartości)

Uniwersalny dostęp do nowych tokenów

Największym problemem obecnej polityki pieniężnej jest to, że federalne stopy procentowe są emitowane arbitralnie, a wierzyciele nie mają interesu w kontrolowaniu podaży pieniądza. Oczywiście Bitcoin i kryptowaluty niekoniecznie są złotym środkiem, którego szukamy, ale być może stanowią konieczną zmianę i z tego względu warto badać ten temat.

 

 

Dodaj komentarz

0 KOMENTARZ